ofek.com - compositions by ofek - non opium for the masses
[music מוסיקה]

[graphic גרפיקה]

[sites אתרים]

[about אודות]

משוגה
error
Meshuga


מילים: נועה לידור
text: noa lidor

משוגה

מְשוּגָה
החורף הזה יהיה קשה
נרד בקצות הגומי עוד
בצנורות הונאה עצמית נתפתל
נקיא את נשמתי
משוגתי
מתי כבר נפסיק לחשוב על עצמנו, לעזאזל
היומרה
להפסיק לסבול, להכיל אהבה
אשה, כֹּהֶלֶת, אחות רחמניה, משוגה, נפילה

בואי כבר נלך נזיק
לעצמנו נצא
מהפרט לכלל, לרשות-הכלל
לשברי לבנים, למשחקים סדיסטיים
ליופי אמיתי, נפילה, קשירה, תחרה.


[music מוסיקה] [graphic גרפיקה] [sites אתרים] [about אודות]

copyleft - be nice, don't use for profit, and give credit and link to ofek.com