ofek.com - compositions by ofek - non opium for the masses
[music מוסיקה]

[graphic גרפיקה]

[sites אתרים]

[about אודות]

כלבים נובחים בעיר
dogs bark in the city
Klavim Novkhim baEer


מילים: אופק
text: ofek

כלבים נובחים בעיר

ריבועים אפורים זה כל הסיפור
על אנשים רדודים שמציירים באיפור
טוענים שאני והם זה אותו היצור
בכל זאת לי מותר ולהם אסור

מי חושב שהוא מסוגל
לא לתת לי לעוף
מי אומר שהוא מעל
ולא נכנע להנאות הגוף

מי יושב הורס את הגב
שואל את עצמו למה
מי שומר כשרות דת אבותיו
לא מדזמן את זאת שרק קמה

החלפת מתכונים זה עיקר הדיבור
החיים מאיצים מקיטור לקיטור
ללא נוף ללא שקט ללא שיעורי ציור
ללא קוביה ללא חרוט ללא כדור
כשלי מותר ולהם אסור

מי כותב רק לעצמו
לא בשביל כסף ופרסום
מי מחשיב לפי דמו
מי מכנה שונה עקום

מי יוצר או מי גומר
אחרי שהיא כבר נמה
מי דופק כי זה לא עוזר
כי זה לא יודע כמה

מדי פעם מופיע כדור
הכדור משנה את כל הסיפור
משנה צורה וצבע וזה אותו היצור
כי בסוף לי מותר ולהם אסור

מי מלכלך מאחריו
לאכפת מי שום דבר
למי אין תשובות לילדיו
ולא חושב שזה מוזר

מי אוכל מי בולע
מי משפריץ על הכל
מי בטוח כי הוא יודע
שכבר מזמן הוא הפסיק לגדול

במקום שהכל יהפוף לכדור
הכל הופך ליצור התואם רק תיאור
לא מתאים משלים לשום דיבור
לא שווה את השחרור
כי בסוף לי מותר ולהם אסור

מה אני חושב
איך אני חושב
מה פוסע בנתיב שלי
איך זה חושב
מה זה חושב
מה פוסע בנתיב שלי


[music מוסיקה] [graphic גרפיקה] [sites אתרים] [about אודות]

copyleft - be nice, don't use for profit, and give credit and link to ofek.com